Knowledge

เล่าเรื่อง PROCESS WORK จิตวิทยากระบวนทัศน์ใหม่ ... ตอน โรงเรียนกระบวนกรที่พอร์ตแลนด์

Process Work เป็นศาสตร์ในการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤต ปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยช่วยให้เราตระหนักรู้ เข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในตนเองและธรรมชาติภายนอกของผู้คนและโลก

ขี้อายอย่างมีพลัง

เราทุกคนต่างมีเด็กน้อยขี้อายอยู่ในตัว และอีกหลายๆ ด้านที่เราพยายามปฏิเสธและไม่ยอมรับมัน แต่หากเราได้สืบค้นดำดิ่งลึกลงไป ทุกประสบการณ์ในตัวเราล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมาย ไม่ว่าจะเป็นความขี้อาย หรือความกลัว ขอจงโอบกอดและยอมรับประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ใหม่กับชีวิต

ผู้ก่อการร้ายจะกลับมา หากเรายังไม่เห็นเงาตัวเอง

แนวคิด Process Work เชื่อว่า บทบาทนั้น เป็นสิ่งที่ไปพ้นตัวตนบุคคล (Role is beyond a person) หากแต่เป็นสิ่งที่มีมาอยู่คู่กับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโรงละครแห่งจักรวาลสมมุติ

สถานะ อภิสิทธิ์ และอำนาจที่แฝงเร้น (2)

ปัญหาในองค์กร สังคมและโลก ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้นำที่ไม่ตระหนักรู้เท่าทันอิทธิพลของอำนาจและการสื่อสารที่ตนใช้ ทำให้มีแนวโน้มกดทับคนที่มีสถานะต่ำกว่าโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย

สถานะ อภิสิทธิ์ และอำนาจที่แฝงเร้น

“Rank” หมายถึงสถานะเชิงอำนาจของบุคคลหนึ่งๆ เป็นตัวกำหนดการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่เขามีกับโลกและผู้คนรอบตัว สิ่งนี้มักถูกแฝงเร้น ยากที่จะสังเกต หากแต่มีอิทธิพลปรากฏอยู่ในทุกๆ การพูดคุยปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

เด็กน้อยผู้บอบบาง... ที่ยังรอคอยอ้อมกอดจากเรา

ผมเชื่อว่าหากท่านได้อ่านบทความนี้ อาจจะเห็นเรื่องราวของผมเป็นบทเรียน สะท้อนอยู่ในตัวท่าน และมีประโยชน์กับชีวิตครอบครัวของท่านไม่มากก็น้อย

ตัวป่วน หรือ ตัวเปลี่ยน (CHANGE AGENT)?

ในมุมมองของงานจิตวิทยากระบวนการ (Process Work) เชื่อว่าตัวป่วนหรือตัวสร้างปัญหา (Trouble maker) นั้น ไม่ว่าเขาจะอยู่ในองค์กร ครอบครัว หรือในห้องอบรมก็ตาม แท้จริงแล้ว เขาเป็นผู้นำพาแก่นสารสำคัญที่จะช่วยทำให้ระบบกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล เสมือนผู้นำพาสู่การเปลี่ยนแปลง (ซึ่งคือบทบาทของ Change Agent)

วิถีแห่งสัตบุรุษ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้ประสบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ผมอยากใช้โอกาสนี้เขียนเพื่อน้อมเกล้าไว้อาลัยถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสะท้อนถึงหัวใจที่กรุณาและยิ่งใหญ่ในตัวพระองค์ ที่อยากกล่าวถึงที่สุด นอกเหนือจากความเป็นพระมหากษัตริย์ หรือพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย คือ คุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของในหลวง ที่เรียกว่า ความเป็นสัตบุรุษ (Eldership)

บทสัมภาษณ์ "พลิกความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงชีวิต"

ลึกๆ แล้วเราอยากให้ทุกคนที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน องค์กรภาครัฐ NGOs ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ มีทักษะและศิลปะในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับ เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องทนทุกข์กับการทำงานด้วยความไม่เข้าใจกัน

Print Friendly, PDF & Email