Oam Ratanakarn

Oam Ratanakarn

โอม รัตนกาญจน์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

อ. โอม รัตนกาญจน์และทีมงานสถาบัน DOJO Spirit มีความเชี่ยวชาญการ Facilitate ช่วยปลดล็อคความขัดแย้ง นำพาการพูดคุยที่สำคัญ เพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนให้ทีมงานและองค์กร รวมถึงช่วยสร้างทีม Change Agent เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีส่วนร่วม

 

อ.โอม มีประสบการณ์เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาจัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้นำ/ผู้บริหาร เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญขององค์กร” มามากกว่า 40 โครงการ รวมถึงจัดฝึกอบรม “ด้านการสร้างผู้นำ สร้างสัมพันธ์และความร่วมมือในองค์กร” มากกว่า 700 เวิร์คชอป ให้กับองค์กรชั้นนำในเมืองไทย ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, SCG (เครือปูนซีเมนต์ไทย), PTT Group, บริษัทในเครือ CP, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รวมถึงองค์กรเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้คนพร้อมเปิดรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

 

Expertise

 • Facilitator & Change Agent Development
 • Engaging Leader & Leadership Development Program  
 • Team Collaboration & Synergy
 • Conflict Management & Facilitation
 • Feedback for Continuous Improvement
 • Dialogue & Deep Listening at Work
 • Certified & Register Scrum Master
 • Certified Action Learning Coach

 

 

Education

 • ปริญญาโท ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการคลี่คลายความขัดแย้ง (Conflict Facilitation and Organizational Change) จากสถาบัน Process Work Institute เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันกระบวนทัศน์ใหม่แห่งหนึ่งของโลกในการฝึกอบรมผู้นำ และ Facilitator เพื่อการทำงานกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงระดับสังคม องค์กรและประเทศ
 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, College of Management (CMMU)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Email : contact@dojospirit.co

Mobile : 083 008 5588

Facebook page : DOJO Spirit ศิลปะของการฟังและการคิดร่วมกัน

Website :
www.DojoSpirit.co

Print Friendly, PDF & Email