About us

 WHO WE ARE

 

“DOJO Spirit 
เราช่วยปลดล็อค แก้ปัญหาที่ยากและท้าทายให้กับองค์กร
ไปพร้อมกับการพัฒนาทีมและภาวะผู้นำ

 

เราคือที่ปรึกษาในการพัฒนาคน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้เติบโตไปพร้อมกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ

.

เราช่วยปลดล็อค แก้ปัญหาที่ยากและท้าทายให้กับองค์กร ไปพร้อมกับการพัฒนาทีมและภาวะผู้นำ

 

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างทีม สร้างความร่วมมือ และคลี่คลายความขัดแย้งในองค์กร

 

เราคือทีมที่ฝึกฝนศิลปะและจิตวิทยากระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรและผู้คน

 

ทีมของเราเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และ Facilitator/Trainer ที่ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะการตระหนักรู้ ให้ผู้คนได้ฝึกฝนและเข้าใจศิลปะในการสร้างสัมพันธ์ สร้างทีม และพลิกปัญหาความขัดแย้งสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในทุกมิติ

 

 

 

 

OUR BELIEF 

เราเชื่อว่า

ปัญหาและความท้าทายขององค์กร

คือ โอกาสในการสร้างทีมและภาวะผู้นำ

 

เราช่วยองค์กรและผู้คน เปิดใจพูดคุย หาทางออก
ให้กับปัญหาความท้าทายในโลกยุคใหม่ร่วมกัน

 

 

WHAT WE DO

DOJO Spirit เน้นการออกแบบ Solution และหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับปัญหาและความท้าทายของแต่ละองค์กร

 

เราให้บริการ

  • การให้คำปรึกษา (Consulting)
  • การวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาองค์กร (Diagnosis)
  • การออกแบบกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหา (Process and solution design)
  • การจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กร (In-House Training)

 

นอกจากนี้ เราพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาแนวลึกเพื่อการเติบโตด้านในสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public Training)

 

OUR TEAM

โอม รัตนกาญจน์และทีมงานสถาบัน DOJO Spirit มีความเชี่ยวชาญการ Facilitate ช่วยปลดล็อคความขัดแย้ง นำพาการพูดคุยที่สำคัญ เพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนให้ทีมงานและองค์กร รวมถึงช่วยสร้างทีม Change Agent เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีส่วนร่วม

 

DOJO Spirit มีประสบการณ์เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาจัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้นำ/ผู้บริหาร เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญขององค์กร” มามากกว่า 40 โครงการ รวมถึงจัดฝึกอบรม “ด้านการสร้างผู้นำ สร้างสัมพันธ์และความร่วมมือในองค์กร” มากกว่า 700 เวิร์คชอป ให้กับองค์กรชั้นนำในเมืองไทย ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, SCG (เครือปูนซีเมนต์ไทย), PTT Group, บริษัท  ในเครือ CP, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รวมถึงองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้คนพร้อมเปิดรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

.

.

โอม รัตนกาญจน์  — Click for profile —-

Facilitator & Consultant 

Leadership Development, Conflict Facilitation, and People & Culture Transformation 

 

 

วีรนุช ว่องวรรธนะกุล  — Click for profile —

Facilitator and Consultant
Leadership Development and People Transformation

 

 

เฉลิมพล วงศ์ทยานิธิ — Click for profile —

Facilitator & Consultant 

Organization Development & Learning Evaluation

.

OUR APPROACH

เราพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากแนวคิดจิตวิทยากระบวนการ (Process Work) ที่พัฒนาโดย ดร.อาโนล์ มินเดล (Arnold Mindell) นักจิตวิทยาชั้นแนวหน้าของโลกผู้ทำงานด้านการคลี่คลายความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงองค์กร สังคม และการเติบโตด้านในของมนุษย์มากว่า 30 ปี

 

แนวทางของ DOJO Spirit ยังได้ผสมผสานองค์ความรู้และศาสตร์ตะวันตก-ตะวันออกที่ลึกซึ้งหลายๆ แขนงเข้าด้วยกัน เช่น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization), Theory U, Change Management, การสื่อสารอย่างสันติ (Non-violent Communication), การฝึกสติและสมาธิ (Meditation and mindfulness practice), ปรัชญาและการฝึกฝนไอคิโด (Aikido), ไดอะล็อค (Bohm’s Dialogue), และ Action Learning

 .

OUR INSPIRATION

“ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง
เป็นดั่งกระแสธารของธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกคน
จงเรียนรู้ที่จะเติบโตและเลื่อนไหลไปกับมัน”
– คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง

 

คำว่า Dojo (โดโจ) ได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อเรียกโรงฝึก หรือ Training Space พื้นที่ฝึกศิลปะการต่อสู้อันลึกซึ้งหลายๆแขนงของญี่ปุ่น เช่น ไอคิโด (Aikido)

 

Dojo ในที่นี้ยังหมายถึง พื้นที่แห่งการตระหนักรู้ (Awakening Space) เพื่อบ่มเพาะสติและการเติบโตด้านใน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตนเอง และปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมฝึกฝนอย่างเข้มข้น

 

ส่วนคำว่า Spirit นั้นคือ จิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ในวิถีตะวันออก ผู้ฝึกฝนจะเรียนรู้จากกันด้วยความเคารพ อ่อนน้อม ความใจกว้างและการให้อภัย

.

.

ความตั้งใจของเรา

DOJO Spirit ตั้งใจสร้างพื้นที่ของการตื่นรู้และหลอมรวม

เราอยากชวนผู้นำยุคใหม่มาฝึกฝนเรียนรู้

เมื่อเวลาที่เราเจอคนคิดเห็นต่าง เราจะฝึกเข้าไปนั่งในใจเขา และฝึกมองโลกจากสายตาของเขา

ไม่ใช่แค่กล้าพูด หรือเสนอมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่าง

แต่ผู้นำยุคใหม่ต้องฝึกที่จะรับฟัง ก้าวข้ามตัวตนและเข้าไปนั่งในใจอีกฝ่ายที่อยู่ขั้วตรงข้าม

 

อ่านต่อคลิก …… บทความ ‘พลิกความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงชีวิต’ จากเว็บไซต์  “ความสุขประเทศไทย”   ……..

 

 

.

.

.

สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อ :   โทร 083 008 5588, 081 809 5525

Contact@DOJOSpirit.co

www.dojospirit.co

What Our Clients Say
DOJO Spirit ทรงพลังมหาศาล ทะลุทะลวงเข้าไปถึงหัวใจ หล่อเลี้ยงผู้คนให้กลับมามีพลังชีวิตอีกครั้ง

ปริม อินทวงศ์

ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่นและมีความละเอียดในการค้นหาความรู้สึกเบื้องลึกของอีกฝ่ายที่กำลังกังวลใจอยู่
ทำให้เข้าใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันมากขึ้น

.

Dojo Spirit นับเป็นการพัฒนาแนวใหม่สำหรับบ้านเรา แต่ทรงพลังมหาศาล ทะลุทะลวงเข้าไปถึงหัวใจ
เป็นสิ่งที่สังคมและองค์กรกำลังโหยหาเพื่อมาหล่อเลี้ยงผู้คนให้กลับมามีพลังชีวิตอีกครั้ง

.

ในภาวะที่สังคมให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์
ทำให้ผู้คนหลงลืมที่จะใส่ใจความรู้สึกและโอบกอดซึ่งกันและกัน

… Dojo Spirit
ได้ทำกระบวนการที่จะค่อยๆ ชวนให้ผู้คนกลับมารับฟังคนตรงหน้าอย่างลึกซึ้ง
ทำให้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังคำพูด และสุดท้ายจะทำให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์ของผู้คนในองค์กรจะกลับมางอกงามเช่นเดิม

 

DOJO Spirit เหมาะกับองค์กรที่ต้องการให้ผู้คนเชื่อมเข้าหากันระดับลึกถึงจิตใจ

ปกรณ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
Senior Consultant
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล Aon Hewitt Thailand

“เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนเวิร์คชอปทั่วๆไป จุดแตกต่างที่สำคัญคือ เรื่องของความเข้าใจโลกภายในของคน ทำให้ผู้เรียนได้เชื่อมเข้าหากันได้ในระดับลึกถึงจิตใจไม่ใช่แค่ระดับผิว

.
ท้ายที่สุดแล้ว ถ้าเค้ารู้จักตัวเองได้มาก ก็จะเป็นประโยชน์กับการทำงานเป็นทีมของเค้าด้วย ได้ฟังตัวเอง ฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ

.
ถ้าจะแนะนำต่อ คงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการให้ผู้คนเชื่อมเข้าหากันระดับลึกถึงจิตใจ เวิร์คชอปนี้ก็น่าจะเป็นทางออกได้

.
ผมคิดว่าองค์กรและผู้บริหารส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ว่าการเชื่อมเข้าหากันของคนไม่ติดในระดับจิตใจ จะมีผลต่อองค์กรในระยะยาว แม้มีกลยุทธ์นโยบายหรือแผนงานที่ดี แต่ก็อาจไม่สามารถขับเคลื่อนผู้คนไปได้

.
องค์กรก็เปรียบเหมือนมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิต DOJO Spirit ช่วยให้เซลล์ย่อยในองค์กร / ส่วนงาน ประสานงาน หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ในระดับจิตใจ ช่วยให้องค์กรไปได้ไกลมากกว่าที่ตัวเองคิด ทั้งในแง่มุมของการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาคน

.
ในมุมที่ปรึกษา DOJO เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของ “คน” คนเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด
กระบวนการนี้ทำให้ “คุณค่าของคน” ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพแม้ว่าระบบดี กระบวนการดี แต่คุณค่าของคนไม่ได้เชื่อมถึงกัน ก็อาจไม่สำเร็จ แต่ถ้าเรานำความมีค่าของคนในองค์กรมาใช้และเชื่อมถึงกันได้
องค์กรก็จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังและเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน”

Print Friendly, PDF & Email