WORKING WITH CONFLICT AND CHANGE

WORKING WITH CONFLICT AND CHANGE

WORKING WITH CONFLICT AND CHANGE

ศิลปะการทำงานกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้แรงต้าน “เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดแบบเดียวกับที่เราสร้างปัญหานั้นขึ้นมา” – อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Print Friendly, PDF & Email