TESTIMONIAL

WHAT OUR CLIENTS SAYปริม อินทวงศ์

ทรงพลังมหาศาล ทะลุทะลวงเข้าไปถึงหัวใจ หล่อเลี้ยงผู้คนให้กลับมามีพลังชีวิตอีกครั้ง

WHAT OUR CLIENTS SAYนภดล สุพละเศรษฐ์

เหมือนกุญแจที่เปิดให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ช่วยให้เรายอมรับกันมากขึ้น

WHAT OUR CLIENTS SAYภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์

อยู่ในวง DOJO เหมือนมีกระจกช่วยสะท้อนตัวเองและเพื่อนร่วมงาน มันช่วยลดความขัดแย้ง “วง DOJO ทำให้ทีมงาน ได้พูดคุยเปิดใจกัน ทำให้เราเข้าใจเค้าเยอะขึ้น พอกลับมาทำง...

WHAT OUR CLIENTS SAYปกรณ์ ประยูรสวัสดิ์เดช

DOJO Spirit เหมาะกับองค์กรที่ต้องการให้ผู้คนเชื่อมเข้าหากันระดับลึกถึงจิตใจ “เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนเวิร์คชอปทั่วๆไป จุดแตกต่างที่สำคัญคือ เรื่องของความเข้าใจ

Print Friendly, PDF & Email