September 2019

ตัวป่วน หรือ ตัวเปลี่ยน (CHANGE AGENT)?

ในมุมมองของงานจิตวิทยากระบวนการ (Process Work) เชื่อว่าตัวป่วนหรือตัวสร้างปัญหา (Trouble maker) นั้น ไม่ว่าเขาจะอยู่ในองค์กร ครอบครัว หรือในห้องอบรมก็ตาม แท้จริงแล้ว เขาเป็นผู้นำพาแก่นสารสำคัญที่จะช่วยทำให้ระบบกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล เสมือนผู้นำพาสู่การเปลี่ยนแปลง (ซึ่งคือบทบาทของ Change Agent)

15 09 2019 / Posted by Admin