Knowledge

10 ข้อคิด ว่าด้วย ผู้นำ การดูแลทีม และการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Timeless Advice)

ผู้บริหารหลายองค์กรมักคาดหวังให้ผู้นำตามตำแหน่งทุกคนเป็น Change Agent เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง แต่มักไม่ประสบความสำเร็จ ...จริงๆ แล้วการสร้างทีม Change Agent ที่ประสบความสำเร็จ มักเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆที่มีความเชื่อ มีพลัง และความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาองค์กรที่เป็นเหมือนบ้านของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

07 10 2022 / Posted by Admin
Why Healthy Conflict

ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Healthy Conflict) คือการที่เรากล้าที่จะเปิดใจพูดคุย เรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่างกัน โดยที่ไม่ต้องพยายามอยู่ในโหมดปรองดอง หรือรักษาความสัมพันธ์ตลอดเวลา มันคือการที่เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยของการกล้าถกเถียงกันอย่างตรงไปตรงมาและช่วยให้ทุกฝ่ายเกิดการเรียนรู้เติบโต

06 10 2022 / Posted by Admin
ผู้นำแบบ Commander vs. Facilitator

หากเราเป็นผู้นำแบบ Facilitator งานจะต้องง่าย ลื่นไหล ผู้คนจะรู้สึกมีคุณค่า อยากเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเหลือให้งานเสร็จสมบูรณ์

17 11 2020 / Posted by Admin
วิธีอยู่ร่วมกับสมาชิกครอบครัวที่เห็นต่าง (ทางการเมือง) อย่างสันติ

เรากำลังอยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญทางการเมือง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้ ไม่ใช่แค่ในครอบครัวของเรา แต่เป็นปรากฏการณ์ระดับสังคม และยังเกิดขึ้นในอีกหลายๆประเทศในมิติที่แตกต่างกัน

22 10 2020 / Posted by Admin
Facilitation ศาสตร์แห่งผู้นำข้ามพ้นตัวตน

Facilitation เป็นศาสตร์และทักษะของผู้นำยุคใหม่ ในการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness based) และนำพาผู้คนสู่การเปลี่ยนแปลง

18 09 2020 / Posted by Admin
Facilitator ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

แก่นของการเป็น Facilitator ในงานพัฒนาองค์กร คือการสร้างการมีส่วนร่วม ให้ผู้คนรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่ง มีความเป็นเจ้าของ (Ownership) และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปด้วยกัน

10 06 2020 / Posted by Admin
ทำความรู้จักกับ 3 บริบท ของงาน FACILITATOR

ผมเชื่อว่า Facilitator เป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ฝึกฝนบ่มเพาะการเติบโตด้านใน ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือผู้คน องค์กรและสังคมภายนอก

12 02 2020 / Posted by Admin
12 วิธีปฏิบัติเพื่อ "ฝึกสนทนาอย่างตื่นรู้"

12 วิธีปฏิบัติเพื่อ "ฝึกสนทนาอย่างตื่นรู้" _ แนวทางฝึกฝน เพื่อบ่มเพาะสติ ในการสนทนา ดั่งการปฏิบัติธรรม

09 02 2020 / Posted by Admin
Leader As Facilitator

หากเราเป็นผู้นำแบบ Facilitator งานจะต้องง่าย ลื่นไหล ผู้คนจะรู้สึกมีคุณค่า อยากเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเหลือให้งานเสร็จสมบูรณ์

09 02 2020 / Posted by Admin
เมื่อผู้นำกล้าเปราะบาง… หัวใจแห่งการสร้างความไว้วางใจ ท่ามกลางภาวะวิกฤติ

ความไว้วางใจซึ่งมีรากฐานจากความกล้าเปราะบาง (Vulnerability-Based Trust) ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่สำคัญยิ่งยวดสู่การสร้างทีม ผู้นำหรือหัวหน้าทีมจะต้องกล้าเสี่ยงเป็นแบบอย่างก่อน ต้องกล้าเปิดใจก่อน แล้วลูกน้องก็จะกล้าเปิดตาม

25 10 2019 / Posted by Admin