คอร์ส "Becoming A Better Leader: Leading Team During Crisis"

.

 

ในวิกฤตนี้ เราจะเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้น 

ให้ทีมงานร่วมคิด ร่วมมือกันแก้ปัญหา

นำพาองค์กรให้อยู่รอดและไปต่อได้อย่างไร?”

.

 

 

BECOMING A BETTER LEADER: Leading Team During Crisis

 

EXCLUSIVE WORKSHOP

**  รับจำนวนจำกัด  **

.

Online Class วันที่ 15, 16, 25 สิงหาคม 2563 (09:30-12:00 น.)

Workshop     วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 (09:00-18:00 น.)

 

คอร์ส Public สำหรับผู้สนใจศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤต

.

เกี่ยวกับคอร์ส

ในช่วงเวลาวิกฤตนี้

คุณกำลังเผชิญกับปัญหา/ความท้าทายเหล่านี้หรือไม่?

 

1.   ทีมงานไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ไม่สามารถร่วมคิดแก้ปัญหาที่สำคัญและพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้

2.   ทั้งองค์กรและพนักงานมีรายได้ลดลง แต่ต้องทำงานหนักขึ้น ทีมงานขาดขวัญกำลังใจ ในฐานะผู้นำไม่รู้ว่าควรต้องนำพาทีมอย่างไร

3.   องค์กรอยู่ในภาวะวิกฤต แต่ทีมงาน อยู่ใน Comfort Zone ทำงานในโหมด “อยู่รอด” ใส่ใจแต่เป้าหมายของตนเอง ไม่ได้มองเห็นเป้าหมายใหญ่ขององค์กรร่วมกัน

4.   อยากเป็นผู้นำที่ได้ใจคน แต่ทีมงานยังรู้สึกกลัวและเข้าไม่ถึง ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

5.   เคยเรียนรู้ทฤษฎีและทักษะภาวะผู้นำมาบ้าง อยากช่วยองค์กร แต่ยังไม่สามารถนำมาปรับใช้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ได้เท่าที่ควร

 

.

*สำหรับผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://dojospirit.co/better-leader-in-crisis-08-2020/

Print Friendly, PDF & Email