ผู้นำแบบ Commander vs. Facilitator

ผู้นำแบบ Commander vs. Facilitator
.
เวลาที่เราเป็นผู้นำ แล้วรู้สึกว่าต้องเหนื่อยมาก ใส่แรงเยอะ พยายามกดดัน ผลักดันผู้คน เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา เต็มไปด้วยแรงต้าน ทุกข์กันทั้งสองฝ่าย
.
แสดงว่าเราอาจเป็นผู้นำแบบ Commander หรือ Controller มากเกินไป
.
แต่หากเราเป็นผู้นำแบบ Facilitator งานจะต้องง่าย ลื่นไหล ผู้คนจะรู้สึกมีคุณค่า อยากเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเหลือให้งานเสร็จสมบูรณ์
.
.
Facilitator มีรากศัพท์มาจากคำว่า Facile เป็นภาษากรีก
.
แปลว่า Make it easy หรือ ทำให้ง่าย
.
.
Facilitator คือ ภาวะผู้นำในโลกยุคใหม่ ที่เชื่อในการมีส่วนร่วมของผู้คนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
.
Facilitator ไม่ใช่ผู้นำที่พยายามควบคุม ชี้นำ (Manipulation) แต่คือผู้นำที่มอบอำนาจ ให้ทางเลือกและสร้างภาวะผู้นำร่วมให้กับกลุ่มในการตัดสินใจ
.
Facilitator ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะกับคนที่ชอบเป็นผู้นำเดี่ยวสั่งการคนเดียว แต่เป็นศาสตร์ที่เหมาะกับการเป็นผู้นำร่วม ที่ต้องเชื่อมโยงคนเก่งหลายคนให้ทำงานร่วมกัน
.
ผู้นำแบบ Facilitator ไม่พยายามที่จะต้องบังคับ ออกคำสั่ง หรือ บริหารด้วยความกลัว แต่เชื่อในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและการมีส่วนร่วม
.
ให้คนกล้าที่จะนำปัญหา/ ความท้าทายจริงขึ้นมาเปิดใจพูดคุย และคิดแก้ปัญหาร่วมกัน
.

ที่สุดแล้ว Facilitator คือ วิถีของผู้นำที่เชื่อในการตระหนักรู้และฝึกที่จะก้าวข้ามตนเอง
.
ยิ่งตัวตนน้อย ยิ่งทำงานใหญ่ได้
.
ยิ่งก้าวข้ามประโยชน์ส่วนตน ยิ่งทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
.
เป็นดั่งผู้นำชั้นเลิศ ที่นำโดยไม่ต้องนำ
ปกครองโดยไม่ต้องปกครอง
.
เมื่องานสำเร็จ ผู้คนจะรู้สึกว่า เขาทำมันได้ด้วยตัวเอง


.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำแบบ Facilitator  ได้ที่

Facilitator ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร  https://dojospirit.co/facilitator-for-od/

ทำความรู้จักกับ 3 บริบท ของงาน FACILITATOR  https://dojospirit.co/facilitator-contexts/

..

สนใจเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำแบบ Facilitator และ Healthy Conflict ในที่ทำงาน 

หลักสูตร FACILITATING HEALTHY CONFLICT AT WORKPLACE

: CREATING A CULTURE OF OPEN COMMUNICATION & COLLABORATION

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dojospirit.co/th/facilitate-healthy-conflict-nov2022/

 


.สนใจปรึกษาปัญหาองค์กร/หลักสูตรพัฒนาผู้นำ

ติดต่อ : โทร 083 008 5588, 081 809 5525

Contact@DOJOSpirit.co

www.dojospirit.co

 

#DojoSpirit

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email