AGILE LEADERSHIP: Transformation from Inside Out

AGILE LEADERSHIP

: Transformation from Inside Out

 

“เราจะเปลี่ยนตัวเองเป็น Agile Leader 

เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ Agile Organization ได้อย่างไร?”

 

วันที่ 20-21 & 27-28 มกราคม 2567

เวลา 9:00-17:30 น.

โรงแรมศิวาเทล (สถานี BTS เพลินจิต)

**  รับจำนวนจำกัด **

 

Program Highlight
 • กระบวนการสร้าง Agile Leadership & Agile Mindset ให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Agile Organization ที่ส่งเสริม Business Agility
 • เรียนรู้เคล็ดลับการทำ Agile Transformation ให้ประสบความสำเร็จ
 • เข้าใจกระบวนการ Change Management และการสร้าง Culture ที่เหมาะกับการทำงานแบบ Agile
 • เรียนรู้ Essential Facilitation Skills ที่สร้าง Buy In และการมีส่วนร่วมทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

 

หลักสูตร Agile Leadership: Transformation from Inside Out จัดโดยสถาบัน DOJO Spirit โดยคอร์สนี้มีวิทยากรหลัก 2 ท่านคือ ประวีณา ศรีประยูรสกุล (โค้ชนา) Agile Coach และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agile (Agile Transformation to Agile Organization) ทีมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี และ อ. โอม รัตนกาญจน์ Facilitator & Consultant ด้านการพัฒนาผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้เชี่ยวชาญ Advanced Facilitation Skills เพื่อขับเคลื่อน Change & Transformation ในองค์กร รวมถึงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับหลายองค์กรชั้นนำมากว่า 10 ปี

.

ดาวโหลดโบร์ชัวร์หลักสูตร ….คลิกที่นี่……

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083 008 5588, 081 809 5525 

Email: contact@dojospirit.co

 

 

 


.

คุณกำลังเผชิญกับปัญหา/ความท้าทายเหล่านี้หรือไม่?

1. ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

ผู้บริหารให้นโยบายว่า องค์กรเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็น Agile Organization และคาดหวังว่าต้องทำให้สำเร็จ แต่เราก็ใหม่ไม่เคยทำ ไม่รู้จะต้องเริ่มต้นอย่างไร

2. เกิดแรงต้าน

องค์กรคาดหวังให้เป็น Transformation Lead แต่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ แถมเกิดแรงต้านจาก   คนในองค์กร ไม่รู้เป็นเพราะอะไร หรือเพราะเราไม่เก่งพอ

3. คนมี Mindset เดิมๆ

 • อยากเป็น Agile Organization/Agile Team แต่คนของเรายังมี Mindset เดิมๆ วิธีการเดิมๆ ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไง
 • คนในทีม/ในองค์กร เคยเรียน เคยอบรมเรื่อง Agile ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เปลี่ยน

4. งานเพิ่ม … แต่ไม่ได้ดี

ความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่เริ่มไม่ชัดเจน ก็รู้สึกไม่อยากทำ เพราะทำไปแล้วมีแต่ภาระงานเพิ่ม ไม่ได้อะไรขึ้นมา เราจะออกแบบ Structure องค์กรให้เหมาะกับวิถีการทำงานแบบ Agile ได้อย่างไร

5. ไม่ได้ Buy-In

ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) แต่ยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและ Buy-In กับทุกฝ่ายได้

.

ดาวโหลดโบร์ชัวร์หลักสูตร ….คลิกที่นี่……

.


.

AGILE LEADERSHIP: TRANSFORMATION FORM INSIDE OUT

ดาวโหลดโบร์ชัวร์หลักสูตร ….คลิกที่นี่…….

.


.

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคลาสนี้

Agile Mindset

 • What is agile?
 • Being Agile vs Doing Agile
 • Why agile leadership helps business agility?

Being an Agile Leader

 • Leadership challenges and leading in complexity
 • How to be an agile leader?

Change Management

 • Process and structure for agile transformation
 • How to deal with resistance & difficult people?
 • How to create Sense of Urgency & Climate for change

Transformation Model

 • Transformation model for leadership team and working teams
 • Working on the Edge of Transformation

Creating Buy-In

 • Essential facilitation skills for creating Buy-In and participation at all levels

 


วัน/เวลา อบรม

วันที่ 20-21 & 27-28 มกราคม 2567

เวลา 9:00-17:30 น.

ณ โรงแรมศิวาเทล (BTS เพลินจิต)

 


 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 1. ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และ CTO

ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และ CTO (Chief Transformation Officer) ที่ต้องการ Transform องค์กรให้เป็น Agile Transformation

 1. Transformation Lead & Change Agent

Transformation Lead และ Change Agent ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Agile organization

 1. HR Director, HR Manager, HRBP

รวมถึงผู้ที่ทำงานด้าน L&D, HROD ที่ต้องพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรให้พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (People & Culture Transformation)

 1. Agile Coach, ที่ปรึกษาองค์กร

Agile Coach และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agile (Agile Transformation to Agile Organization)

 


.

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวีณา ศรีประยูรสกุล (โค้ชนา)
Agile Coach และที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบ Agile (Agile Transformation to Agile Organization) ทีมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยองค์กรตั้งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบ Agile (Vision, Strategy & OKRs)

 • โค้ชด้านอไจล์ (Agile Coach) และการทำงานโดยใช้ Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework
 • ที่ปรึกษาและโค้ชนำพาองค์กรเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรแบบ Agile (Agile transformation to Agile organization) มากว่า 10 ปี
 • โค้ชในทีม Dojo (Immersive learning environment) ช่วยให้ทีมเติบโตเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงภายใน 6 สัปดาห์ หรือ 30 วัน
 • โค้ชการตั้งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบ Agile (Vision, Strategy, and OKRs: Objectives and Key Results)
 • โค้ชพัฒนาผู้นำในองค์กรให้เป็น Agile Leaders
 • โค้ชระดับ ACC ที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)
 • โค้ชการสร้างความไว้วางใจในองค์กรและทีม (Trust in organization and team) จากความเข้าใจ (Empathy) โอบกอดและหลอมรวมจากความขัดแย้ง (Conflict Transformation)

 

อ.โอม รัตนกาญจน์ 

Founder of Dojo Spirit

Facilitator & Consultant ด้านการพัฒนาผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญ Advanced Facilitation Skills เพื่อขับเคลื่อน Change & Transformation ในองค์กร รวมถึงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับหลายองค์กรชั้นนำมากว่า 10 ปี

 

งานที่เขาและทีมเชี่ยวชาญคือ การช่วย Facilitate ปลดล็อคความขัดแย้ง แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน นำพาการพูดคุยที่สำคัญ เพื่อให้ทีมงานและองค์กรไปต่อได้ รวมถึงช่วยสร้างทีม Change Agent เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีส่วนร่วม

 

เขาเป็นคนไทยคนแรกที่เรียนจบปริญญาโทเชิงวิชาชีพ ด้านการเป็น Facilitator หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Master of Art in Conflict Facilitation and Organizational Change) จากสถาบัน Process Work Institute มลรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา กับ Dr. Arnold Mindell และกลุ่มลูกศิษย์ที่พัฒนางาน Facilitation ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมและองค์กร ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี

 

อ.โอม มีประสบการณ์เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาจัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้นำ/ผู้บริหาร เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญขององค์กร” มามากกว่า 40 โครงการ รวมถึงจัดฝึกอบรม “ด้านการสร้างผู้นำ สร้างสัมพันธ์และความร่วมมือในองค์กร” มากกว่า 800 เวิร์คชอป ให้กับองค์กรชั้นนำในเมืองไทย ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงระดับปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ SCG (เครือปูนซีเมนต์ไทย), บริษัท TRUE และเครือ CP, PTT Group, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รวมถึงองค์กรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้คนพร้อมเปิดรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

.


ค่าอบรม

ราคาเต็ม 45,000 บาท 

ราคาพิเศษ Super Early bird 39,000 บาท
เมื่อลงทะเบียนและจ่ายค่าอบรมภายใน 28 ธันวาคม 2566

ราคาพิเศษ Early bird 41,900 บาท
เมื่อลงทะเบียนและจ่ายค่าอบรมภายใน 9 มกราคม 2567

.

ราคานี้รวมอาหารกลางวันออร์แกนิคและ Coffee break ของเวิร์คชอปทั้ง 4 วัน

(ราคารวม VAT 7% แล้ว)

 

พิเศษ โปรโมชั่นมา 3 จ่าย 2 

เมื่อลงทะเบียนและจ่ายค่าอบรมราคาเต็ม 45,000 บาท 2 ท่าน (จ่าย 90,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ภายใน 10 มกราคม 2567

 

***  รับจำนวนจำกัด ***


 

วิธีโอนเงินค่าอบรม

ชื่อบัญชี: บจก. เอช อาร์ บิสเนส พาร์ทเนอร์

ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

เลขบัญชี: 006-3-86196-0

.


.

สำหรับผู้สนใจ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตาม Link นี้

https://forms.gle/cduuNcePfPsbxSCt7

.

.

.

.

.

.


.

.

.

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email: contact@dojospirit.co

Tel: 083 008 5588, 081 809 5525 

 

More info about DOJO Spirit

www.dojospirit.co

.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email