ภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์

 

 

อยู่ในวง DOJO เหมือนมีกระจกช่วยสะท้อนตัวเองและเพื่อนร่วมงาน มันช่วยลดความขัดแย้ง

 

“วง DOJO ทำให้ทีมงาน ได้พูดคุยเปิดใจกัน ทำให้เราเข้าใจเค้าเยอะขึ้น พอกลับมาทำงาน
มันช่วยลดช่องว่าง ไม่มีกำแพงต่อกัน
ถ้าเราไม่เข้าใจคนอื่น เราจะทำงานลำบาก หลายคนมุ่งแต่งานตัวเองให้สำเร็จ
อยู่แต่ในกรอบมุมมองเดิมๆ ไม่ได้เชื่อมโยงกับคนอื่น การที่อยู่ในวง DOJO แบบนี้
เหมือนมีกระจกหลายๆ บาน ช่วยสะท้อนตัวเอง สะท้อนเพื่อนร่วมงาน สะท้อนชีวิต ประสบการณ์
มันช่วยลดความขัดแย้ง และทำให้เราพัฒนาในการเรียนรู้ผู้คน เพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง
ช่วยให้เราเปิดใจรับฟังมุมมองใหม่ๆ และถึงที่สุดแล้วมันคือการพัฒนาจิตใจของทุกคน”

 

ภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์
HR Expert
Human Resource Development
Leadership Development
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email