ปริม อินทวงศ์

 

 

ทรงพลังมหาศาล ทะลุทะลวงเข้าไปถึงหัวใจ หล่อเลี้ยงผู้คนให้กลับมามีพลังชีวิตอีกครั้ง

 

ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ที่จะรับฟังผู้อื่น
และมีความละเอียดในการค้นหาความรู้สึกเบื้องลึกของอีกฝ่ายที่กำลังกังวลใจอยู่
ทำให้เข้าใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันมากขึ้น

Dojo Spirit นับเป็นการพัฒนาแนวใหม่สำหรับบ้านเรา แต่ทรงพลังมหาศาล ทะลุทะลวงเข้าไปถึงหัวใจ เป็นสิ่งที่สังคมและองค์กรกำลังโหยหาเพื่อมาหล่อเลี้ยงผู้คนให้กลับมามีพลังชีวิตอีกครั้ง ในภาวะที่สังคมให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์

.
ทำให้ผู้คนหลงลืมที่จะใส่ใจความรู้สึกและโอบกอดซึ่งกันและกัน

.

… Dojo Spirit
ได้กระบวนการที่จะค่อยๆ ชวนให้ผู้คนกลับมารับฟังคนตรงหน้าอย่างลึกซึ้ง
ทำให้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังคำพูด และสุดท้ายจะทำให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ของผู้คนในองค์กรจะกลับมางอกงามเช่นเดิม

 

ปริม อินทวงศ์

ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล                                                   

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

Print Friendly, PDF & Email