ปกรณ์ ประยูรสวัสดิ์เดช

 

 

DOJO Spirit เหมาะกับองค์กรที่ต้องการให้ผู้คนเชื่อมเข้าหากันระดับลึกถึงจิตใจ

 

“เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนเวิร์คชอปทั่วๆไป จุดแตกต่างที่สำคัญคือ
เรื่องของความเข้าใจโลกภายในของคน ทำให้ผู้เรียนได้เชื่อมเข้าหากันได้ในระดับลึกถึงจิตใจ
ไม่ใช่แค่ระดับผิว ท้ายที่สุดแล้ว ถ้าเค้ารู้จักตัวเองได้มาก ก็จะเป็นประโยชน์กับการทำงานเป็นทีมของเค้าด้วย ได้ฟังตัวเอง ฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ

.
ถ้าจะแนะนำต่อ คงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการให้ผู้คนเชื่อมเข้าหากันระดับลึกถึงจิตใจ
เวิร์คชอปนี้ก็น่าจะเป็นทางออกได้

.
ผมคิดว่าองค์กรและผู้บริหารส่วนใหญ่ "ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ว่าการเชื่อมเข้าหากันของคนไม่ติดในระดับจิตใจ จะมีผลต่อองค์กรในระยะยาว แม้มีกลยุทธ์นโยบายหรือแผนงานที่ดี แต่ก็อาจไม่สามารถขับเคลื่อนผู้คนไปได้

.
องค์กรก็เปรียบเหมือนมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิต DOJO Spirit ช่วยให้เซลล์ย่อยในองค์กร / ส่วนงาน ประสานงาน หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ในระดับจิตใจ ช่วยให้องค์กรไปได้ไกลมากกว่าที่ตัวเองคิด ทั้งในแง่มุมของการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาคน

.
ในมุมที่ปรึกษา DOJO เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของ “คน” คนเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด กระบวนการนี้ทำให้ “คุณค่าของคน” ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ
แม้ว่าระบบดี กระบวนการดี แต่คุณค่าของคนไม่ได้เชื่อมถึงกัน ก็อาจไม่สำเร็จ
แต่ถ้าเรานำความมีค่าของคนในองค์กรมาใช้และเชื่อมถึงกันได้
องค์กรก็จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังและเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน”

 

ปกรณ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
Senior Consultant
บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล Aon Hewitt Thailand

 

 

Print Friendly, PDF & Email