นภดล สุพละเศรษฐ์

 

 

เหมือนกุญแจที่เปิดให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ช่วยให้เรายอมรับกันมากขึ้น

 

ทุกคนเข้าใจในเรื่องของการดำรงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดีขึ้น
กระบวนการของ DOJO Spirit ทำให้พวกเราได้เข้าใจเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
เป็นเหมือนกุญแจที่เปิดให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ และช่วยให้เราดำรงความสัมพันธ์
ทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการทำงานระหว่างกัน รู้จักที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัย
และยอมรับในความแตกต่างมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่เห็นก็คือ หลายคนสงบลงจากเดิม แล้วบางคนก็บอก เขามีความสุขมากขึ้นในการทำงาน
นี่คือประโยชน์แน่นอน ผมว่า DOJO ทำให้พวกเขาเติบโตมากขึ้นในทางวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำ
ยกระดับคุณภาพการทำงาน และแน่นอนมันก็จะตามมาด้วยผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

 

นภดล สุพละเศรษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการระดับกลุ่ม
บริษัท ไทยรุ่งออโต้กรุ๊ป จำกัด

 

 

Print Friendly, PDF & Email